16.09.2021

Kurban Hizmetleri

Ülkemizde kurban hizmetleri, “Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı” ve bu karara dayanılarak çıkarılan Yönetmelik ile Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulu Kararları uyarınca hazırlanan ve Resmî Gazete ’de yayımlanan “Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” hükümlerine göre yürütülmektedir.

Başkanlığımız, Kurban Bayramı’nda kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını, dinî hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bizzat kesmelerine veya vekâlet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak için tedbirler almakta ve bu tedbirleri toplumun tüm kesimlerine duyurmaktadır.

Başkanlığımız bu görevi yerine getirirken, Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulu üyesi kurum ve kuruluşlar (İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı) ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır.

Bu çerçevede, her yıl Kurban Bayramı öncesi Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulu toplanarak bir önceki yılın değerlendirmesi ve gelecek yılın planlaması yapılmaktadır. Başkanlığımızca, Resmi Gazete ’de yayımlanacak olan Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanmaktadır. Ayrıca il ve ilçeler tarafından bastırılarak dağıtılan Kurban Rehberi gözden geçirilerek Başkanlığımız web sitesine yüklenmektedir.

Cuma vaazlarında, hutbelerde, radyo ve TV programlarında; kurban ibadetinin bir yardım toplama kampanyası olmadığı,  kesimsiz kurbanın veya kurban yerine nakdi yardım yapmanın kişiyi kurban borcundan kurtarmayacağı, kurban kesiminde çevre ve sağlık şartlarına riayet etmenin gerekli olduğu, satış ve kesim yerlerinde görülen bir takım aksaklıklar bahane edilerek veya hayvan haklarının ihlal edildiği gibi hususlar ileri sürülerek kurban ibadetinin esasını tartışmaya açmanın doğru olmadığı konuları halkımıza duyurulmaktadır.

Şehirleşme kültürü ile paralel olarak kurban ibadetinin sağlıklı ve hijyenik koşullarda yerine getirilmesinde de belli bazı kurallar ve kolaylıkların getirilmesi zarureti bulunmaktadır. Bu zaruret sonucu, son yıllarda kurum ve kuruluşlar öncülüğünde vekâletle kurban kesim organizasyonları yapılmaktadır. İnsanların, hem ibadetlerini yerine getirecek olmalarının verdiği haz, hem de ibadet yaparken diğer insanlara yardım etmenin gönül rahatlığı, vekâletle kurban kesim kampanyalarına rağbeti arttırmıştır.

Başkanlığımız, halkımızın kurban ibadetini kolaylıkla yerine getirebilmeleri amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu düzenlemektedir. Bu organizasyonda; bağışlanan kurbanların bir bölümü ülkemizde, bir bölümü de bedelleri gönderilerek yurtdışındaki planlanan ülkelerde büyükelçilikler ile din hizmetleri müşavirlikleri/ataşelikleri nezaretinde kestirilmektedir. Kurban etleri yurtiçi ve yurtdışında ihtiyaç sahipleri ile Kur’an Kursu öğrencilerine, öğrenci yurtlarına ve afetzedelere ulaştırılmaktadır.

Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak Sudan, Senegal, Etiyopya, Irak, Pakistan, Nijer, Afganistan, Gürcistan, Uganda, Belarus, Azerbaycan, Mali, Moğolistan, Kırgızistan, Tanzanya/Zanzibar, Ruanda, Arakan, Bangladeş ve Somali’nin de yer aldığı çeşitli ülkelerde kesilecek kurbanlara nezaret etmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfından anılan ülkelere personel gönderilmektedir.

Kaynak : http://kurban.diyanet.gov.tr