T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Bulancak Müftülüğü

20.04.2017

TÜRKİYE DİYANET VAKFI BULANCAK ŞUBESİNDEN İLAN

TÜRKİYE DİYANET VAKFI BULANCAK ŞUBESİNDEN İLAN

CİNSİ

MARKA

PLAKA

ADET

MODEL

MUHAMMEN BEDELİ

İHALE GÜNÜ,SAATİ

GEÇİCİ TEMİNAT

 

OTOMOBİL

RENAULT MEGANE 1.6 (140.000 km) Benzinli Heçbek(5 kapı)

 

28 NC 232

 

1

 

2001

 

22.000.00

01.05.2017 PAZARTESİ Saat:11.00

 

660.00

 

 1. Vakfımız hizmet araçlarından faal durumda bulunan 1 (bir) adet araç teklifi usulü ile Bulancak Yatılı Erkek Kuran Kursu toplantı salonunda ( İhsaniye Mah. Çolak sok. ) oluşan komisyon huzurunda açık artırma suretiyle satılacaktır.
 2. İhale 01.05.2017 günü yukarıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.
 3. Taşıtların muhammen bedeli, geçici teminatı, yukarıda belirtilmiş olup, satış bedeli sözleşme imzalamadan önce peşin olarak alınacaktır.
 4. İsteklilerin, ihale günü saat 11.00’de yanlarında getirmeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınamayacaktır.
 5. İhale bedeli üzerinden hesap edilecek yasal mevzuattan kaynaklanan aracın devrinden oluşacak vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan kişi tarafından ödenir. Sözleşme giderlerinin tamamı alıcıya aittir.
 6. İstekliler araçları mesai saatleri içerisinde irtibat kişisi olan Celalettin ŞAHİN (0533 769 25 82 )ile birlikte görüp araçlarla ilgili T.D.V Bulancak şubesinden bilgi alabilirler.
 7. İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler
 1. İkametgâh belgesi.
 2. Nüfus cüzdanı örneği.
 3. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin imza sirküleri.
 4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimsenin noter tasdikli imza sirküsü ve vekâletnamesi.
 5. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi.
 6. Dosya aldı makbuzu ve Geçici Teminat yatırdı belgesi.
 7. Tüm sayfaları imzalanmış şartname.
 1. İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde T.D.V Bulancak şubesinden 10.00-TL karşılığında temin edilebilir.
 2. Geçici Teminat T.D.V Bulancak Şubesinin Vakıflar Bankası hesabına yatırılacaktır.
 3. Vakfımız ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 18.04.2017
Bulancak İlçe Müftülüğü