T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Güce Müftülüğü

29.05.2018

Hafızlık Tespit Sınavı Duyurusu

 

Sayı      : 45796484-260.01-E.59338                                                                                 17.05.2018

Konu    : Hafızlık Tespit Sınavı

 

 

...................... VALİLİĞİNE

(İl Müftülüğü)

 

İlgi       : 16.05.2018 tarihli ve 45796484-260.04-E.58405 sayılı olur.

 

Kur'an kurslarımızda okuyan ve dışarıdan kendi imkânlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik olarak 3 Temmuz 2018 Salı günü başlamak üzere, başvuru durumuna göre, sınav tamamlanıncaya kadar müteakip günlerde, Başkanlığımızca Hafızlık Tespit Sınavı yapılması ilgi onay ile uygun görülmüştür.

Bu itibarla;

 1. Söz konusu sınavın ek listede yer alan merkezlerde yapılması,
 2. Sınava ilişkin yapılacak iş ve işlemlerde, ekli sınav duyurusunda belirtilen hususların

esas alınması, gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

Saliha BİLGİÇ Başkan a.

Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı

 

 

 

Ekler:

 1. İlgi Onay
 2. Sınav Duyurusu (2 Sayfa)

 

Dağıtım:

81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No : 147/A 06800 Çankaya/Ankara                                                 Bilgi İçin: İbrahim KARAKAYA Telefon: 0 312 295 8105 - 8102                              Faks: 0 312 295 8103                                                                                                          V.H.K.İ.

 

e-posta:

yaygindinegitimi@diyanet.gov.tr

 

İnternet Adresi: www.diyanet.gov.tr                                                            Tel No: (0 312) 295 81 15

 

 

Bu belge 5070 sayılı Kanun gereği güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doğrulama Kodu = ANHU-ZB10-WA58-9897

 

 

Sayı      : 45796484-260.04-E.58405                                                                                 16.05.2018

Konu    : Hafızlık Tespit Sınavı

 

 

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

 

 

Kur'an kurslarımızda ve dışarıdan kendi imkânlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik olarak 3 Temmuz 2018 tarihinde başlamak üzere, başvuru durumuna göre, sınav tamamlanıncaya kadar müteakip günlerde Başkanlığımızca Hafızlık Tespit Sınavı yapılması planlanmaktadır.

Bu itibarla;

 1. Söz konusu sınavın ek listede yer alan merkezlerde yapılmasını,
 2. Sınava ilişkin yapılacak iş ve işlemlerde, ekli sınav duyurusunda belirtilen hususların esas

alınmasını,

Tensiplerinize arz ederim.

 

 

Saliha BİLGİÇ

Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı

 

 

O L U R

../../….

Kadir DİNÇ

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü

 

 

Ek: Sınav Duyurusu (2 Sayfa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No : 147/A 06800 Çankaya/Ankara                                              Bilgi İçin: İbrahim KARAKAYA Telefon: 0 312 295 8105 - 8102                                        Faks: 0 312 295 8103                                                                                              V.H.K.İ.

 

Bu belge 5070 sayılı Kanun gereği güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doğrulama Kodu = GVPL-TH10-ZK56-3677

 

EK

 

HAFIZLIK TESPİT SINAVI DUYURUSU

 

Kur'an kurslarımızda ve dışarıdan kendi imkânlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik olarak 3 Temmuz 2018 tarihinde başlamak üzere, başvuru durumuna göre, sınav tamamlanıncaya kadar müteakip günlerde Başkanlığımızca, Hafızlık Tespit Sınavı yapılacaktır.

 

Sınavla İlgili Usul ve Esaslar

 

 1. Hafızlık tespit sınavı aşağıdaki tabloda belirtilen merkezlerde yapılacaktır.

 

 

SINAVIN YAPILACAĞI İLLER

 

SINAV MERKEZLERİ

1

Ankara

Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi

2

Antalya

Hacı Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi

3

Bolu

Bolu Eğitim Merkezi

4

Bursa

Bursa Eğitim Merkezi

5

Diyarbakır

Dini Yüksek İhtisas Merkezi

6

Elazığ

Harput Eğitim Merkezi

7

Erzurum

Ö. Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi

8

İstanbul

Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi

9

İstanbul

Kartal İlçe Müftülüğü

10

Manisa

Manisa Eğitim Merkezi

11

Kayseri

Dini Yüksek İhtisas Merkezi

12

Konya

Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi

13

Rize

Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezi

14

Samsun

Aşıkkutlu Eğitim Merkezi

15

Trabzon

Dini Yüksek İhtisas Merkezi

16

Van

İl Müftülüğü

 

 1. Müracaatlar; il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla 21 Mayıs-8 Haziran 2018 tarihleri

arasında https://dibbys.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.

 1. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından Kur'an kursu öğrencileri için kurs yöneticisi, dışarıdan müracaat edenlerin ise kendileri sorumlu olacaktır.
 2. Sınava    girmek    isteyenler    belirtilen sınav     merkezlerinden    istediklerini    tercih edebilecekler ve müracaat esnasında T.C/Yabancı Vatandaşlık numarası bulunan bir belge ile son 6 ayda çekilmiş bir adet fotoğraflarını yanlarında bulunduracaklardır. Ayrıca iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak ilgililere vereceklerdir.
 3. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle bir değişiklik yapılmayacaktır. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya zamanında yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 4. Hafızlık Tespit Sınavlarına katılarak başarılı olanların belgeleri, sistem üzerinden otomatik olarak döktürüldüğünden Hafızlık Tespit Sınavına katılacaklarla ilgili başvuru bilgilerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde sisteme girilmesi büyük önem arz etmektedir. Örneğin; Kur’an kursunda okuyan bir öğrencinin belgesi, “Dışarıdan” olarak hazırlanamayacağı gibi “Dışarıdan” olarak kayıt altına alınan bir öğrencinin belgesi de “Kur’an Kursundan” olarak hazırlanmayacaktır. Bu nedenle kayıtları alan ilgili personelin sisteme girişlerde son derece titiz davranması gerekmektedir.

 

 1. Kayıt alınırken başvuru yapanlara ait iletişim bilgilerinin (telefon numarası, açık adres, e-mail vb.) doğru olarak girilmesine, sınava girecek şahsın mağdur olmaması için fotoğrafsız kayıt alınmamasına ve yüklenen fotoğrafların son 6 ayda çekilmiş ve yüz kısmının tam olarak görülmesine dikkat edilmelidir.
 2. Sınava başvuru yapanların kayıt işlemi bittikten sonra ilgili müftülükçe mutlaka Ön Kayıt Belgesi verilmelidir. Ön kayıt belgesi, Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgesi olmadığından sınava başvuru yapanların 9.’uncu maddede belirtilen tarihte ayrıca Hafızlık Tespit Sınavı Giriş            Belgelerini                 herhangi                    bir                 müftülükten almaları gerekmektedir.
 3. Sınav yeri ve zamanını gösteren, Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgeleri 25 Haziran 2018 tarihi itibariyle il ve ilçe müftülüklerimiz tarafından DİBBYS/EHYS sistemi üzerinden verilmeye başlanılacak olup ayrıca bir yazı yazılmayacaktır.
 4. Adaylar sınava gelirken müftülükten onaylı “Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgesi” ile birlikte T.C./Yabancı Vatandaşlık no’sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır. Bunlardan biri yanında olmayan aday sınava alınmayacaktır.
 5. Adaylar; “Hafızlık Tespit Sınavı sonuçlarını 24 Temmuz 2018 tarihi itibariyle https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.asp x adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.
 6. Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapılacak ve 70 puan alan aday başarılı sayılacaktır.
 7. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 8. Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerimizin “Hafızlık Belgeleri” eğitim gördükleri Kur’an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkânlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir.
 9. Bu duyurunun bir nüshasının web sitemizden alınarak Kur’an kurslarının ilan panolarına asılması, müracaat eden hafız adaylarına bir suretinin verilmesi ve ilgililere duyurulmasından müftülükler sorumlu olacaktır.

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM:

DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığı

 

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

 

Tel: 0312 295 81 02 / 81 15

Fax: 0312 287 68 59

 

İlgililere duyurulur.

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ