31.03.2016

Fahrettin AŞIK

Görev Süresi: 1984 – 1991 
1 Ocak 1945 tari­hinde, Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi Kondu Mahallesinde doğdu. Babası Mustafa Efendi, annesi Fatma Hanım'dır. Mahalli hocalardan Kur'an-ı Kerim öğrendi ve Hacı Hafız Yusuf Mercan'dan hafızlığa çalıştıktan son­ra, bir süre köylerinde imamlık yapmış olan Lekur  Hoca'dan Hazin tefsirleri­ni okudu ve Kaside-i Bürde'den icazet aldı. Daha sonra sırasıyla Dursun Parlak (Poyraz-zade), Mustafa Çıkrık, Süleyman Cincioğlu (Fotinas'lu/Kabataş'lı) ve Mehmet Bayrak'tan Arapça ve dini dersler aldı. Sonra Merhum Hacı Hasan Rami Yavuz Hoca'dan 5 yıl daha okuyarak 1961 yılında icazet aldı. ilkokulu dışarıdan imtihanlara girerek Çaykara'da, imam-Hatip Lise­si orta kısmını Adana'da, ikinci devresini Çorum'da ve Bingöl Lisesi'nden de fark derslerini vererek mezun oldu. 1963 yılında son defa açılan vaizlik imtihanında başarılı oldu. 1971 yılında girdiği Ankara ilahiyat Fakülte­si'nden 1974 yaz döneminde mezun oldu.

İlk göreve 28 Kasım 1963 tarihinde Amasya Suluova Orta Mahaelle Camii imam-hatibi olarak başladı. 1965-1967 yıllarında vatanı  görevini ifa etti. 22 Eylül 1967 tarihinde Çorum Merkez Abdalata Köyü imam-hatipliğine tayin oldu.

Daha  sonra;  Bingöl/Kiğı (01.08.1968-20.10.1971), Çankırı/Orta (20.10.1971-29.08.1975) ilçe müftülüklerini takiben; Hakkari (01.09.1975-02.02.1978, Kütahya (09.06.1978-05 .10.1984), Giresun (23.10.1984-18.10.1991), Eskişehir (30.10.1991-08.11.2001) ve Bursa (09.11.2001-30.06 .2003 il müftülüklerinde görev yaptı.

Kıbrıs Müşavirliği'nden sonra, Temmuz 2006 tarihinde Ankara Mer­kez vaizliğine tayin oldu. 10 Ocak 2010 tarihinde emekliye ayrıldı.

''Kıssadan Hisse'' adında bir eseriyle, muhtelif mecmua, dergi ve gazetelerde çeşitli başlıklar altında yayınlanmış dini makaleleri vardır.