08.09.2023

2024 Yılı Hac Organizasyonu Görevli Seçimi Talimatı

Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirebilmeleri için organizasyonda görevlendirilecek personelimize önemli görev ve sorumluluk düşmektedir.
Bu itibarla; hac yolcularına hizmet vermek üzere organizasyonun her kademesinde ehliyet ve liyakat sahibi personelin görevlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Önceki yıllarda düzenlenen hac organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmeler de dikkate alınarak, 2024 yılı hac organizasyonunda çeşitli unvanlarda görevlendirilecek personelin belirlenmesiyle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

I- Görevli Personel Seçimine İlişkin Esaslar

A) KAFİLE BAŞKANI
a) Başkanlığımız merkez ve taşra birimlerinde halen; Mushafları inceleme ve kıraat kurulu üyesi, din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, başkanlık müşaviri, diyanet işleri uzmanı ve diyanet işleri uzman yardımcısı (alan dışı olanlar hariç), başkanlık müftüsü, dini yüksek ihtisas/ihtisas merkezi müdürü, başkanlık vaizi, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, başvaiz, uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, din hizmetleri uzmanı, dini yükseköğrenim mezunu eğitim uzmanı ve kadro itibariyle benzeri unvanlarda fiilen çalışıyor olması,
b) 28 Eylül 2023 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK'da geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlığımız teşkilatındaki toplam fiili hizmet süresi en az 10 yıl olup, yukarıda belirtilen unvanlarda son 2 yıldır çalışıyor olması,
c) Daha önce hac organizasyonlarında din görevlisi olarak görevlendirilmiş olması,
d) Sevk ve idare kabiliyetine haiz olması,
e) 2023 yılında 3 ay ve daha uzun süreli, 2024 yılında ise 20 günden fazla yurt dışı görevinde bulunmamış olması,
f) 2023 yılında hac ve 2023-2024 umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olması, (grup oluşturanlar hariç)
g) 2023-2024 umre organizasyonunda görevlendirilmek üzere teklifinin yapılmamış olması,
ğ) Erkek olması,
h) Birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması,
ı)- Birimlerince teklif edilen kafile başkanlarının görevlendirilmelerine esas sıralamanın, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenmesi,

B) DİN GÖREVLİSİ (Unvanlı)
1.
Din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, diyanet işleri uzmanı,

diyanet işleri uzman yardımcısı (alan dışı olanlar hariç), dini yüksek ihtisas/ihtisas merkezi müdürü, il

müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, baş vaiz, uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, din hizmetleri uzmanı ile dini yükseköğrenim mezunu olan eğitim uzmanı ve kadro itibariyle benzeri unvanlarda fiilen çalışanlarda;
a) Daha önce umre organizasyonlarında din görevlisi olarak görevlendirilmiş olması,

b) 28 Eylül 2023 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK'da geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlığımız teşkilatındaki toplam fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, yukarıda belirtilen unvanlarda son 2 yıldır çalışıyor olması,

c) 2023 yılında 3 ay ve daha uzun süreli, 2024 yılında ise 20 günden fazla yurt dışı görevinde bulunmamış olması,
d) 2023-2024 umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olması, (grup oluşturanlar hariç)
e) Umre organizasyonlarında görev yapmış olanlardan 2023-2024 umre organizasyonunda görevlendirilmek üzere kafile başkanı olarak teklifinin yapılmamış olması,

f) Müracaat edenler arasından birimince teklifinin yapılmış olması,

g) Yapılacak mülakatta başarılı olması,

2. Kur'an Kursu Baş öğreticisi, Kur'an Kursu Uzman Öğreticisi, Kur'an Kursu Öğreticisi, Baş imam-Hatip, Uzman İmam-Hatip, İmam-Hatip, Baş Müezzin ve Müezzin-Kayyım unvanlarında fiilen çalışanlarda;

a) Daha önce hac veya umre organizasyonlarında din görevlisi olarak görevlendirilmiş olması,
b) 28 Eylül 2023 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK'da geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlığımız teşkilatındaki toplam fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, yukarıda belirtilen unvanlarda son 3 yıldır çalışıyor olması,
c) Başkanlıkça 2021, 2022 veya 2023 yıllarında yapılan MBSTS'den en az 50 puan almış olması,
d) Hac organizasyonlarında 5 defadan fazla görevlendirilmemiş olması, (altıncı kez görev almak üzere müracaat edilemez.)
e) 2019, 2022 ve 2023 yılı hac ve 2023-2024 umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olması, (grup oluşturanlar hariç)
f) 2023 yılında 3 ay ve daha uzun süreli, 2024 yılında ise 20 günden fazla yurt dışı görevinde bulunmamış olması,
g) Yapılacak mülakatta başarılı olması,

C) KADIN İRŞAT GÖREVLİSİ (Unvanlı)

1. Din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, diyanet işleri uzmanı, diyanet işleri uzman yardımcısı (alan dışı olanlar hariç), başkanlık müşaviri, başkanlık vaizi, il müftü yardımcısı, eğitim görevlisi, baş vaiz, uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, din hizmetleri uzmanı ile dini yükseköğrenim mezunu olan eğitim uzmanı ve kadro itibariyle benzeri unvanlarda fiilen çalışanlarda;

a) 28 Eylül 2023 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK'da geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlığımız teşkilatındaki toplam fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, yukarıda belirtilen unvanlarda son 3 yıldır çalışıyor olması,

b) 2022, 2023 yılı hac ve 2023-2024 umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olması, (grup oluşturanlar hariç)
c) 2023 yılında 3 ay ve daha uzun süreli, 2024 yılında ise 20 günden fazla yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

d) 2023-2024 umre organizasyonunda görevlendirilmek üzere teklifinin yapılmamış olması,
e) Daha önce hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmiş olması,
f) Müracaat edenler arasından birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması,
g) Teklifi yapılanlar arasından hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olanlar için yapılacak mülakatta başarılı olması,

2. Kur'an Kursu Baş öğreticisi, Kur'an Kursu Uzman Öğreticisi ve Kur'an Kursu Öğreticisi olarak fiilen çalışanlarda;

a) 28 Eylül 2023 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK'da geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlığımız teşkilatındaki toplam fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, yukarıda belirtilen unvanlarda son 3 yıldır çalışıyor olması,

b) Daha önce hac veya umre organizasyonlarında kadın irşat/din görevlisi olarak görevlendirilmiş olması,
c) Başkanlıkça 2021, 2022 veya 2023 yıllarında yapılan MBSTS'den en az 50 puan almış olması,
d) Hac organizasyonlarında 5 defadan fazla görevlendirilmemiş olması, (altıncı kez görev almak üzere müracaat edilemez.)

e) 2022, 2023 yılı hac ve 2023-2024 umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olması, (grup oluşturanlar hariç)
f) 2023 yılında 3 ay ve daha uzun süreli, 2024 yılında ise 20 günden fazla yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

g) Yapılacak mülakatta başarılı olması,

D) TERCÜMAN / MÜTERCİM (Arapça)

2023 yılında yapılan Arapça mütercimlik sınavında başarılı olup, 2024 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmek üzere müracaatta bulunmuş olması,

E) EKİP PERSONELİ, BÜRO PERSONELİ, MUHASEBE PERSONELİ, SATIN ALMA GÖREVLİSİ, YE MEKHANE KONTROL GÖREVLİSİ, YEMEKHANE SORUMLUSU, YEMEK SERVİS PERSONELİ, DEPO GÖREVLİSİ VE TEKNİSYEN

a) Halen; şube müdürü, murakıp, öğretmen, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, apk uzmanı, mali hizmetler uzmanı, vakit hesaplama uzmanı, uzman, cami rehberi, mimar, mühendis, programcı, çözümleyici, sayman, musahhih, şef, araştırmacı, grafiker, tekniker, teknisyen, kütüphaneci, muhabir, kameraman, memur, vhki, daktilograf ve kadro itibariyle benzeri unvanlarda fiilen çalışıyor olması,

b) 28 Eylül 2023 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve Başkanlık personeli için SGK'da geçen süreler hariç) Başkanlık teşkilatındaki veya Türkiye Diyanet Vakfı'ndaki toplam fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, yukarıda belirtilen unvanlarda son 3 yıldır çalışıyor olması,

c) 31 Aralık 1968 tarihinden sonra doğmuş olması,
d) Hac organizasyonlarında 5 defadan fazla görevlendirilmemiş olması, (altıncı kez görev almak üzere müracaat edilemez.)
e) 2019, 2022, 2023 yılı hac, 2022-2023 ve 2023-2024 umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması,
f) 2023 yılında 3 ay ve daha uzun süreli, 2024 yılında ise 20 günden fazla yurt dışı görevinde bulunmamış olması,
g) 2023-2024 umre organizasyonunda görevlendirilmek üzere teklifinin yapılmamış olması,
h) Birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması ve yapılacak mülakatta başarılı olması,

F) AŞÇI / AŞÇI YARDIMCISI VE MUTFAK PERSONELİ

1. Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfında Çalışanlarda;

a) 28 Eylül 2023 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve Başkanlık personeli için SGK'da geçen süreler hariç) Başkanlık teşkilatındaki veya TDV'deki toplam fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, son 3 yıldır aşçı veya aşçı yardımcısı unvanlarında çalışıyor olması,

b) Aşçı ve aşçı yardımcısı kadrosunda çalışmayanlar için ise kadro unvanlarına bakılmaksızın, 5 yıllık fiili hizmet süresini tamamlamak şartıyla, 01/01/2020 tarihinden önce Aşçılık Meslek Yüksek Okulu, Otelcilik ve Turizm Meslek Yüksek Okulu mezunu olup, daha önce hac organizasyonlarında aşçı veya aşçı yardımcısı unvanlarında görevlendirilmiş olması,

c) 31 Aralık 1964 tarihinden sonra doğmuş olması,
d) Erkek olması,
e) 2023 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olması,
f) 2024 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmek üzere müracaatta bulunmuş ve yapılacak mülakatta başarılı olması, (müracaatta bulunanlardan 2017, 2018, 2019 ve 2022 yılı hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilenler ile 2019 yılında yapılan mülakatta 70 ve üzeri puan alanlar sözlü/uygulamalı sınavdan muaf tutulacaktır.)

2. Kurum Dışından Müracaat Edeceklerde;

a) Kamu kurumlarında 28 Eylül 2023 tarihi itibariyle en az 5 yıldır aşçı/aşçı yardımcısı kadrosunda çalışıyor olması veya aynı unvanlardan emekliye ayrılmış olması,
b) Kamu kurumlarında çalışmayanlar için ise 01/01/2020 tarihinden önce Aşçılık Meslek Yüksek Okulu, Otelcilik ve Turizm Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak veya söz konusu tarihten önce Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı aşçılık/aşçı yardımcılığı sertifikası sahibi olması,

c) Kamu kurumunda halen çalışanlarda, 2024 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmesinde sakınca bulunmadığına dair kurumundan alacağı muvafakat belgesini Ek-2 müracaat dilekçesine eklemiş olması,
d) 31 Aralık 1968 tarihinden sonra doğmuş olması,

e) 2023 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olması,
f) Erkek olması,
g) Kamu kurumunda çalışanlar için son beş yıl içerisinde uyarma ve kınama hariç, disiplin cezası almamış olması,
h) Kamu kurumunda çalışmayanlar için ise adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olmadığına dair belgeyi ibraz etmiş olması,
ı) Ek-2 dilekçe ile a ve b bentlerinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla müracaatını bulunduğu yerdeki il müftülüğüne yapmış olması,
i) Yapılacak olan mülakatta başarılı olması, (müracaatta bulunanlardan 2017, 2018, 2019 ve 2022 yılı hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilenler ile 2019 yılında yapılan mülakatta 70 ve üzeri puan alanlar sözlü/uygulamalı sınavdan muaf tutulacaktır)

G) ŞOFÖR

a) 28 Eylül 2023 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK'da geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlığımız teşkilatındaki toplam fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, yukarıda belirtilen unvanlarda son 3 yıldır çalışıyor olması,

b) 31 Aralık 1968 tarihinden sonra doğmuş olması,
c) 2019, 2022, 2023 yılı hac, 2022-2023 ve 2023-2024 umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması,
d) Hac organizasyonlarında 5 defadan fazla görevlendirilmemiş olması, (altıncı kez görev almak üzere müracaat edilemez.)
e) 2023-2024 umre organizasyonunda görevlendirilmek üzere teklifinin yapılmamış olması,
f) Birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması ve yapılacak mülakatta başarılı olması,

H) HİZMETLİ, MUTFAK PERSONELİ, MUTFAK BULAŞIK PERSONELİ, YEMEKHANE BULAŞIK PERSONELİ, ÇAMAŞIRCI / ÜTÜCÜ

a) 28 Eylül 2023 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve Başkanlık personeli için SGK'da geçen süreler hariç) Başkanlık teşkilatındaki veya TDV'de toplam fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, son 3 yıldır hizmetli, işçi, bekçi, kaloriferci ve kadro itibariyle benzeri unvanlarda çalışıyor olması,

b) 31 Aralık 1968 tarihinden sonra doğmuş olması,
c) 2019, 2022, 2023 yılı hac, 2022-2023 ve 2023-2024 umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması,
d) Hac organizasyonlarında 5 defadan fazla görevlendirilmemiş olması, (altıncı kez görev almak üzere müracaat edilemez.)
e) 2023-2024 umre organizasyonunda görevlendirilmek üzere teklifinin yapılmamış olması,
f) Birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması ve yapılacak mülakatta başarılı olması,
Şartları aranacaktır.

II- Müracaat, Teklif, Sınav (Mülakat) ve Diğer İşlemlere İlişkin Hususlar

1- Görevli Personel Seçimine İlişkin Esasların A, E, G ve H bentlerinde belirtilen unvanlarda görev almak isteyenlerin teklifleri; 28 Eylül 2023 tarihine kadar Ek-1 tabloda verilen kontenjan doğrultusunda tespit edilecek ve 18-28 Eylül 2023 tarihleri arasında http://www.hac.gov.tr adresindeki Hac Görevli Programının "Görevli Teklifleri" linkinden giriş yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. (Kafile Başkanları için illere verilen kontenjanın % 60'ı il müftü yardımcıları ve ilçe müftülerinden, geri kalan % 40'ı ise kafile başkanlığı için şartları taşıyan diğer unvanlardaki görevli personelden teklif edilecektir.)

2- Görevli Personel Seçimine İlişkin Esasların B ve C bentlerinin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen unvanlardaki personel ile D bendinde belirtilen unvanda görev almak isteyenler müracaatlarını, 18-28 Eylül 2023 tarihleri arasında http://www.hac.gov.tr adresindeki "2024 yılı Hac Görevli Müracaatları" linkinden, T.C. Kimlik Numarası ile istenilen bilgileri Ek-2 forma uygun şekilde doldurarak alacakları çıktıyı ilgili Birimlerine teslim edeceklerdir. İlgili birimler formları kontrol ettikten sonra şartları uygun olanların müracaatlarını program üzerinden 02 Ekim 2023 tarihine kadar onaylayacaklardır.

3- Görevli Personel Seçimine İlişkin Esasların B ve C bentlerinin 1. maddelerinde belirtilen unvanlarda müracaat edenlerden teklifi yapılacak olanların isimleri 02 Ekim 2023 tarihine kadar hac görevli programına süresi içerisinde girilecektir.
4- Kurum içi veya kurum dışından aşçı / aşçı yardımcısı olarak görev almak isteyenler müracaatlarını 18-28 Eylül 2023 tarihleri arasında il müftülüklerine gerekli başvuru evrakını teslim etmek suretiyle yapacaklar ve başvuru evrakı il müftülüklerince sisteme girilerek ekleriyle birlikte en geç 02 Ekim 2023 tarihine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

5- Başkanlık merkez birimleri, il veya ilçe müftülükleri, dini yüksek / ihtisas merkezi müdürlükleri ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü müracaat formlarını inceleyecek ve görevli programından kontrol ettikten sonra şartları uygun ve eksiksiz olanların müracaatlarını onaylayacaklardır.
6- Tekliflerde; organizasyonun başarısı ve hizmetin kalitesi açısından, personelin ehliyet, liyakat ve performansı göz önünde bulundurulacak ve organizasyonun hangi kademesinde olursa olsun az görev alanlar, çok görev alanlara tercih edilecektir.

7- Yukarıda zikredilen görevlerden sadece biri için müracaat alınacak veya teklifte bulunulacaktır.
8- Müracaat ve teklifi yapılmış olanlardan;
- Son beş yıl içerisinde uyarma ve kınama hariç disiplin cezası almış olanların,
- Fiziki engeli veya sağlık açısından problemi olanların,

- Haklarında adli veya idari soruşturması devam edenler ile açığa alınanların veya açıkta bulunanların,
- Geçici olarak Başkanlık dışındaki kurumlarda görevli olanların veya kurum değişikliği talebinde bulunanların,
- Müracaat tarihleri arasında 6 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kursunda olanların,
- Halen askerde olanlar ile ücretsiz izinde bulunanların,
- Yurt dışı görevi için planlaması yapılanların,
- T.C. pasaportu bulunmayan veya alamayacak durumda olanların,
Talimatta belirtilen diğer şartları taşısalar bile, müracaatları kabul edilmeyecek ve teklifleri de yapılmayacaktır. Müracaat veya teklifi yapılmış olsa dahi şartları taşımadığı tespit edilenler sistemden çıkartılacaktır.
9- Teklifler;
a) Merkezde birim amirlerince,
b) İllerde il müftülerince,
c) Dini yüksek / ihtisas merkezi müdürlerince,
d) Türkiye Diyanet Vakfında ise genel müdürlükçe,
belirlenen kontenjan sayıları doğrultusunda yapılacak olup, unvanlarına göre alınacak çıktı birimlerce tasdik edildikten sonra, teklif listeleri ve tutanaklar taranarak 02 Ekim 2023 tarihine kadar belgenet üzerinden Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
10- Belirlenen süre içerisinde müracaatta bulunmayan, teklifi yapılmayan, yapılacak sözlü/uygulamalı sınav ve mülakatlara katılmayan personel değerlendirmeye alınmayacaktır.
11- Organizasyonda görevlendirilmek üzere müracaat eden veya teklifi yapılan personel, müracaat ettiği veya teklifinin yapıldığı tarihteki unvanına göre değerlendirilecek olup, söz konusu tarihten sonraki unvan değişiklikleri görevlendirmede dikkate alınmayacaktır.
12- Yapılacak olan müracaat ve tekliflerin, belirlenen esaslara uygun olup olmadığı hususu ilgili birimlerce kontrol edilecek, ilgililerin son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları elektronik ortamda taranarak, müracaat ve teklifi uygun görülen personele ait bilgiler "Hac Görevli Programı"na girilecektir.

13- Müracaat eden personele ait form ve dilekçeler ilgili birimlerince muhafaza edilecektir.
14-Tekliflerin yapılması ve müracaatların alınmasıyla oluşacak listelerin sisteme yüklenmesinden sonra; atama, nakil, emeklilik, istifa, vefat gibi her hangi bir sebeple personelin durumunda meydana gelebilecek değişiklikler ivedilikle Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.
15- Görevli Personel Seçimine İlişkin Esasların B ve C bentlerinin 2. maddelerinde belirtilen unvanlarda görev almak üzere müracaat edenler arasından ilin hac yolcu sayısı dikkate alınarak tespit edilen kontenjana göre % 30 tecrübeli ve % 70 tecrübesiz oranı korunarak, MBSTS puanına göre belirlenen personel mülakata çağrılacaktır.
16- Mülakat tarihleri daha sonra ilan edilecektir.

17- Sözlü/uygulamalı sınav ve mülakatlarda başarılı sayılabilmek için 70 ve üzeri puan almak gerekmektedir.
18- Görevli Personel Seçimine İlişkin Esasların B ve C bentlerinin 2. maddelerinde belirtilen unvanlarında görev almak üzere müracaat eden personelin görevlendirilmelerinde, mülakat puanı ile MBSTS puanının ortalaması alınarak oluşturulacak başarı liste sıralaması esas alınacaktır. (Puan eşitliği durumunda hizmet yılı çok olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.)

19- Görevli Personel Seçimine İlişkin Esasların B ve C bentlerinin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen unvanlarda görevlendirilecek personelin seçimine ilişkin sözlü sınav ve mülakatlar Ek-3'te zikredilen kaynaklar dikkate alınarak yapılacaktır.

20- Görevli Personel Seçimine İlişkin Esasların E bendinde belirtilen unvanlarda görevlendirilecek personelin seçimine ilişkin yapılacak sözlü sınav ve mülakatlar Ek-4'te zikredilen kaynaklar dikkate alınarak yapılacaktır.
21- Hangi unvanda olursa olsun daha önceki yıllarda yurt içi veya yurt dışı hac organizasyonlarında görev alanlar "tecrübeli", hac organizasyonunda görevlendirilmeyenler ile sadece umre organizasyonlarında görevlendirilenler "tecrübesiz" kategorisinde değerlendirilecektir.

22- Personelin yurt dışı görevi esnasında görevli olarak hacca veya umreye gittiği yıllar görevlendirme sayılarında dikkate alınacaktır.
23- Hac organizasyonunda görev alacak ekip başkanları, ekip başkan yardımcıları, fetva ve irşat ekip üyeleri, bölge sorumluları, acenta sorumluları, basın sorumlusu, protokol sorumlusu, bölge sorumlu yardımcıları ve irşat görevlileri (okuyucular) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.

24- Organizasyonun her kademesinde görev alacak personel, gerektiğinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bilgilendirme ve eğitim seminerlerine alınabilecektir. Söz konusu seminere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104. maddesinde belirtilen mazeretleri bulunanların dışında katılmayan personel görevlendirilmeyecektir.

25- Müracaat, teklif, mülakat veya seminerlerden sonra, görevlendirilmelerine mani her hangi bir durumu ortaya çıkanlar ile bu talimatta belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin görevlendirilmesi yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir. Bu durumda olanlar ivedilikle Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

26- Müracaat veya tekliflerde yanlış beyanda bulunan personel ile bilgileri kontrol ederek sisteme giriş yapacak olan kişi ve tasdik eden birim sorumlu olacaktır.
27- Organizasyonun özellik arz eden kademelerinde ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça doğrudan görevlendirme yapılabilecektir.

28- Personel seçimine ilişkin yukarıda belirtilen esaslar 2024 yılı hac organizasyonu görevlendirmeleri için geçerli olup, gelecek yıllar için bir hak teşkil etmeyecektir.
29- Umre organizasyonundaki görevlendirmeler; 2023 yılı için 05.05.2022 - 20.05.2023 tarihlerini, 2024 yılı için ise 15.08.2023 - 20.05.2024 tarihlerini kapsamaktadır.

30- Bu talimat il müftülüklerince ilçe müftülüklerine ulaştırılacak, ayrıca talimatta yer alan hususlar birimlerince ivedilikle bütün personele duyurulacaktır.

EK:

EK - 1 Kontenjan Tablosu (Daha sonra gönderilecektir.)