11.06.2024

2024-2025 Umre Organizasyonu Görevli Seçimi Talimatı

Umre  ibadeti  için  Suudi  Arabistan'a  gidecek  vatandaşlarımızın  ibadetlerini  sağlık,  güvenlik  ve  huzur içerisinde  yerine  getirilebilmeleri  için  organizasyonda  görevlendirilecek  personelimize  önemli  görev  ve sorumluluk düşmektedir.

Bu itibarla; umrecilere hizmet vermek üzere organizasyonun her kademesinde ehliyet ve liyakat sahibipersonelin görevlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Geçmiş yılların umre organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmeler  de  dikkate  alınarak  2024-2025  umre organizasyonunda  çeşitli  unvanlarda görevlendirilecek personel ile ilgili hususlar ekte belirtilmiştir.

Ek: