16.03.2016

Mehmet EREN

Görev Süresi: 1967 – 1973 
1921 yılında Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde doğdu. Arapçayı ve hafızlığını merhum babası Vakfıkebir Müftüsü Hacı Şeyh Abdülvahhap Eren’den ikmal edip icazet aldı. Beşikdüzü (Eskişarlı) İlkokulundan mezun olduktan sonra tahsiline devam etmek üzere İstanbul'a gitti.
Fatih Dersiamlarından Arnavut Hüsrev Hoca Efendi'den tefsir, Eminönü Müftüsü Merhum Bekir Haki Hoca Efendi ve onu takiben Müftü olan Ali Yekta Hoca Efendilerden Usul-u Fıkıh ve Usul-u Hadis okudu. Nuri Osmaniye Camii Baş İmamı Hoca H. H. Hasan Akkuş Efendiden de Aşare Takrib ve Tayyibeden icazet aldı. Zamanının İstanbul Müftüsü Fehmi Ülgener tarafından imza ve tasdik edilmiş icazetnamesi Başkanlıkta bulunan şahsi dosyasında yer almaktadır. Meşahiri Huffazdan sonraları Fatih Ca­mii İkinci İmamı Enderunlu Hacı Hafız İsmail Efendiden Tashih-i Huruf ve Talim-i Kur'an-ı ik­mal ve nusheyledi.
1936 yılında Nuri Osmaniye Camii Müezzinliği, 16.09.1938 tarihinde Mahmutpaşa Cami Baş İmam­ Hatipliği ve hocalarının ısrarı ile talep ettiği Afyon Kuran Kursu öğreticiliği görevine zamanının Diyanet İşleri Başkanı olan Rıfat Börekçi tarafından 1940 yılı Mart ayında atandı. Daha sonra 1946 yılında Adapazarı Hasırcılar Cami imam - hatipliği ve aynı zamanda Kuran Kursu öğreticiliğine tayin oldu. Fahri olarak Kuran öğreticiliği yapmak üzere kendi muvafakatiyle 1956 yılında Sakarya Müftü Yardımcılığına, sonra müftülüğüne takiben Kocaeli. Giresun ve Amasya İl Müftülükleri yaptı. 1975 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. 
''Müezzinlik dahil bidayetinden, nihayetine kadar büyük hazzı maneviyi öğrenci yetiştirmekten okumak ve okutmaktan almışımdır.'' diyen Eren'in 31 bin 800 küsür hafızı, 97 adet aşare ve takribden icazet verdiği hoca ve hafız, 36 tane hafız ve aşereden öğrencisi vardır. 1963 yılında Kocaeli Müftüsü iken İmam-Hatip Okulu ikinci devreyi bitiren Eren, evli olup Arapça bilmektedir.