09.06.2016

MÜFTÜLÜĞÜMÜZ

 A-PERSONEL HİZMETLERİ

  1-Personel Sayısı

Müftü                                        : 1

Şube Müdürü                             :  1

 Vaiz                                           : 1

Ver. Haz. Kont. İşlt.                  : 3

Görevlendirme/Memur                : 1

 Şoför                                         : 1

 K. K. Öğrt.                                : 3

 İmam-Hatip                             : 66

 Müezzin-Kayyım                     :  4

 TOPLAM                                   : 81

 B-DİN HİZMETLERİ   

   1-Vaaz ve İrşad Hizmetleri:

İl müftülüğü va’z ve irşad kurulunca 3 aylık dönemler   halinde hazırlanan vaaz ve irşad konuları ilçemizde merkez ve köy   camilerine de yer verilerek yapılan programa göre uygulanmaktadır.  

     2-Cami Dersleri: Diyanet İşleri Başkanlığı 2007 genelgesi doğrultusunda İlçemiz Müftülüğüne bağlı merkez ve köy  cami İmam-Hatipleri belirlenen  zamanda  Kaymakamlık oluru ile cami dersleri yapmaktadır.   

  3-Bayanlara Yönelik Vaaz Ve İrşad Hizmetleri  :İlçemizde Vâize bulunmadığından Kur’an Kursu Öğreticileri tarafından Bayanlara yönelik olarak vaaz ve  irşad hizmetleri verilmektedir. 

  4- Merkezi vaaz ve ezan:    İlçemize bağlı 92 camide merkezi ezan   sistemi      kurulmuştur.

5-Cami Durumu:     

 İlçede bulunan toplam camii        115   

 Kadrolu Cami sayısı                        115     

  Merkez Cami sayısı                       14   

  Belde Cami sayısı                          12    

  Köy Cami sayısı                              89  

 

  C- EĞİTİM HİZMETLERİ    

Kur’an Kursu Hizmetleri :

İlçemizde 4 adet açık kadrolu  Kur'an Kursu bulunmaktardır.Sütlüce Mahallesi Kur'an Kursu geçici öğretici tarafından eğitime devam etmektedir. Kızıltaş Köyü Kur'an Kursun ve Sütlüce mah. Kur'an kursları  eğitim Öğretime ara verilmiştir.

 C   grubu Kur'an Kursu:

 1-Merkez Kur’an Kursu   

 2-Çalca Köyü Kur’an Kursu   

 3-Ulu Camii Kur’an Kursu   

 4-Yeni Camii Kur’an Kursu

 5- Sütlüce mah Kur'an Kursu

 Kur’an Kursu binalarının temizlik, düzen ve bakımı: Periyodik olarak günlük, haftalık  ve aylık olarak düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Denetimi ise ilçe müftüsü tarafından yapılmaktadır.

 D- HAC VE UMRE HİZMETLERİ:  

    1- Hac ve Umre kayıtları: Her yıl mutad zamanlarda hac kayıtları usulüne uygun yapılmaktadır.   

 2- Hacı adaylarının Eğitimi: Kesin kayıt yaptırdıktan sonra hacı adayları il müftülüğünce belirlenen zamanlarda hacla ilgili olarak bilgilendirme eğitimine tabi tutulurlar  ayrıca ilçemizden hacca gidecek hacı adayları için ilçe müftülüğümüzce uğurlama merasimi düzenlenmektedir. Hacı adaylarının hac öncesi bilgilendirme seminerleri ise düzenlenen program çerçevesinde İl Müftülüğümüz tarafından verilmektedir.   

E- YAYIN VE KÜTÜPHANE İŞLEMLERİ:     

 1-Kitapların demirbaş kayıtları:

Müftülüğümüzde bulunan tüm kitaplar demirbaş kayıt defterine ve Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirlenen usullere göre kayıtlıdır.   

 2-Görev değişikliklerinde yapılan devir teslim: İlçe Müftüsünün görev değişikliklerinde usul ve kaidelere uygun olarak devir teslim tutanakları hazırlanmakta ve devir teslim yapılmaktadır.

F- İDARİ VE MALİ İŞLER:    

 1-Yardım toplama faaliyetleri: Gelen talepler üzerine Yardım Toplama Kanunu ve ilgili talimatlar doğrultusunda kaymakamlık onayı ile tutanaklarla yardım toplama işi gerçekleşmektedir.  

 2- Dosyalama ve arşiv hizmetleri: İlgili yönetmelik yönerge ve genelgelere uygun olarak tüm dosyalama ve arşiv işlemleri yapılmaktadır.  

3- Yıllık çalışma programı: Her yıl çalışma programı hazırlanmakta olup, çalışma programına göre iş ve işlemler takip edilmekte ve uygulanmaktadır.  

4- Taşıtlarla ilgili işlemler: T.D.V. na ait 1 adet Renault marka araç, hizmet aracı olarak kullanılmaktadır.   

5- Bilgisayar ve internet: Müftülüğümüz çalışma bürolarında 5 adet faal olarak çalışan bilgisayar bulunmakta olup, bakım ve temizliği bizzat ilgili kişiler tarafından yapılmaktadır.  

6- Sivil savunma: Yönetmeliğe uygun olarak yürütülmektedir.  

7- Maaş yolluk ve tedavi işleri: Personelin yolluk ve tedavi giderleri usulüne uygun olarak ödenek olduğu çerçevede yapılmakta ve ödenmektedir. 

8- Müftülüğün temizlik düzen ve bakımı: Günlük, haftalık ve aylık olarak görevli hizmetli tarafından yapılmaktadır.   

 9-Bina yerleşimi: Mülkiyeti Dereli Belediyesine ait Merkez Ulu Camiinin altında 2. katta bulunmakta olup, 5 ayrı odada hizmet vermektedir.   

 G- İHTİYAÇLAR VE ÖNERİLER:     Münhal olan kadrolara ve sözleşmeli pozisyonlardan hali hazırda görevlisi olmayan Camilerimize atama yapılmasına ihtiyaç vardır.

 Ayrıca İlçemize bağlı yerleşim birimleri olan köylerin ve yaylaların çok dağınık ve İlçe Merkezine çok uzak mesafelerde bulunmalarından dolayı dolayı hizmet amacımızın bakım, onarım ve akaryakıt giderleri fazla olmaktadır. Bu giderlerin karşılanabilmesi için  yeterli ödenek olmadığından dolayı istenilen düzeyde hizmet üretilememektedir.   

MİSYONUMUZ 

Anayasamızın ve 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun Diyanet İşleri Başkanlığı’na ve İlçemiz Müftülüğüne yüklediği görevleri en etkili ve verimli bir şekilde yerine getirmek ve toplumu din konusunda aydınlatmak amacıyla, sahih kaynaklara dayalı olarak üretilen doğru dini bilgiyi ve birikimi çağdaş bir formda, dünya gerçekleriyle uyumlu ve ihtiyaçlara cevap verici nitelikte sunma gayreti içerisinde olmaktır.Bunun yanında vatandaşlarımızın dini konulardaki taleplerini, ihtiyaçlarını ve dini tecrübelerini dikkate alarak hizmetlerimizi ihtiyaç duyulan alanlara doğru şekillendirmek, yönlendirmek, yoğunlaştırmak ve bütün bunları tam bir özveri anlayışı içerisinde ve kamu kurumu olma sorumluluğu  ile yerine getirmektir.   

VİZYONUMUZ  

 Tüm personeli İlahiyat Fakültesini veya İlahiyat Önlisans Programını bitirmiş, görevini yaparken ihtiyaç duyduğu bilgilere sahip, kendine özgüveni olan ancak asla kendini yeterli görmeyen, beşikten mezara kadar ilim öğreniniz ilkesini kendisine rehber edinmiş ve bunun bir sonucu olarak ilim aşığı, özü sözü bir, toplumun her alanda güvenini kazanmış, kültürlü, teknolojik gelişmeleri takip eden ve bunları sunduğu hizmette kullanabilen, kendi hutbesini hazırlayacak ve kendi vaazını yapacak mesleki donanıma ve liyakate ulaşmış din hizmetleri personeline sahip olmaktır.Bunun yanında kadrosuz ve görevlisiz cami bırakmamak, personelin lisans üstü öğrenimini teşvik etmek, sadece camiye gelen cemaate değil, camiye gelmeyen veya gelemeyen bütün vatandaşlarımıza eşitlik ilkesi ve insan hakları çerçevesinde hizmetlerimizi ulaştırmak, maddi veya manevi her ihtiyaç sahibinin ihtiyaçlarının tespiti ile bu ihtiyaçların giderilmesine ilişkin çözümler üretmektir.

                                                                                                                        Dursun SEKMEN

                                                                                                                           İlçe Müftüsü