08.06.2016

TANITIM

Müftülüğümüz;

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’la kendisine verilen “İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek” görevlerini Başkanlık adına İlçemizde yürütmektedir. Müftülüğümüzce yürütülen bu hizmet ve faaliyetler: başta irşat hizmetleri olmak üzere eğitim hizmetleri, hac ve umre hizmetleri, yayın hizmetleri, denetim hizmetleri, yatırım hizmetleri vb. hizmet ve faaliyetlerdir. İrşat hizmetleri, cami içi irşat hizmetleri olarak imamet (beş vakit namaz, cuma ve bayram namazları), hitabet (cuma ve bayram hutbeleri) vaaz ve müezzinlik (ezan, ikamet) hizmetleridir. Cami dışı irşat hizmetleri ise konferanslar, paneller, TV sohbetleri vb. yollarla yetkili görevlilerce müftülüğümüz tarafından hazırlanan program çerçevesinde halkımıza sunulmaktadır. Eğitim hizmetlerinde; amaç önce topluma din hizmeti sunacak personelin eğitimi, sonra da bu eğitilmiş insanlar marifetiyle toplumu din konusunda eğitmektir. Bunun sağlanması için gerek Başkanlığımızca çeşitli illerde bulunan eğitim merkezlerinde, gerekse İl Müftülüğümüzce İlçemizde açılan kurs ve seminerlerde personelimiz hizmet içi eğitime tabi tutulmaktadır. Eğitim hizmeti içerisinde Kur’an Öğretim ve eğitimi çok önemli yer tutmaktadır. Bununla ilgili olarak İlimizde Yatılı Erkek ve Kız Kur’an kurslarımız ile Kur’an eğitim ve öğretimi devam etmektedir. Ayrıca yaz aylarında bütün cami ve Kur’an Kurslarında yaz kursları düzenlenmekte ve binlerce çocuğumuz bu hizmeti almaktadır. Bu hizmetin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan iaşe ve ibate işleri müftülüğümüz, Türkiye Diyanet Vakfı Şebinkarahisar Şubesi, Dernek, Vakıf ve hayırsever vatandaşlarımız tarafından yürütülmektedir. Hac ve umre hizmetlerini Başkanlığımız, İl ve İlçe Müftülüğümüz, A Grubu Seyahat acenteleriyle birlikte ciddiyet ve disiplin içerisinde yürütmektedir. Hacılarımızın hac ibadetlerini bilinçli olarak yapabilmeleri için seminerlere büyük önem verilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığımız, görevi olan “İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları konusunda toplumu aydınlatma” aracı olarak yayın faaliyetlerine de çok önem vermektedir. Sesli, görüntülü ve yazılı yayınlarla CD, bant, kaset, kitap, dergi, çocuk dergisi, ilmi dergi gibi birçok yayın unsuru müftülüğümüzün "Diyanet Yayınları Satış Yerinde" ( Fatih Cami Altı) halkımızın istifadesine sunulmaktadır. Personelimizin ve halkımızın Başkanlık ve Müftülük hizmet faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla www.sebinkarahisar.diyanet.gov.tr adıyla yayımlanan resmi web sitemiz hizmet vermektedir Sayılan bu hizmet ve faaliyetler gerek Diyanet İşleri Başkanlığınca ve gerekse Müftülüğümüzce denetlenmekte, noksan kalan, aksayan yönler tespit edilerek giderilmekte ve daha etkili ve verimli hizmet için rehberlik yapılmaktadır. Müftülüğümüz yukarıda sıralanan bütün bu hizmetleri İlçe Müftüsü Başkanlığında ilgili personellerle birlikte yürütülmektedir.

 

Şebinkarahisar İlçe Müftülüğü