04.11.2021

2021 Yılı Hizmetli Alım Sınavı Sonuç ve Tercih Duyurusu

2021 Yılı Hizmetli Alım  Sınavı'na katılan adaylar sınav sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

Sı​nav sonucunda başarılı olan adaylar tercih işlemlerini 05/11/2021 tarihinden itibaren 15/11/2021 tarihi 23.55'e kadar sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

1. Yerleştirme işlemlerinde sözlü sınav başarı puanı esas alınacaktır. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla,

           a) KPSS puanı yüksek olana,

           b) KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana,

           c) Doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.

2. Adaylar 15 tercihte bulunacaklardır.

3. Adaylar tercih dışı seçenek olarak, tercihlerinden birine yerleşememeleri durumunda;

         3.1. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum"

     3.2. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum" seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

4. Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere bilgisayar kurası ile yerleştirileceklerdir.

5. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum" seçeneğini işaretleyen adaylar, tercihlerinden birine yerleşememeleri durumunda atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

6. Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum seçeneğini işaretleyen adaylar ile tercihlerinden birine yerleşen adaylar atandıkları görev yerine başladıkları takdirde asgari hizmet süresini tamamlamadan sağlık, engellilik, aile birliği, öğrenim ve diğer mazeretler dâhil olmak üzere hiçbir nedenle nakil talebinde bulunamayacaklardır.

7.  Adaylar yerleştirme sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62. Maddesinde belirtilen süre içerisinde atandığı görev yerine başlamayanların atamaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 63. maddesi gereğince iptal edilecektir.

9. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv araştırma sonucu olumlu olan adayların ataması yapılacaktır.

10. Yer tespiti ve tercih işlemleri ile ilgili hususlar hakkında www.diyanet.gov.tr web adresinden yapılan duyuru dışında ilave bir tebligat yapılmayacak, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir.

11. Bilgi için: (0 312 295 77 94-95)

12. E-MAİL ADRESİ: atama1@diyanet.gov.tr

İlgililere duyurulur.