16.11.2018

İLÇE MÜFTÜMÜZ İSA YAYKIN'IN MEVLİD KANDİLİ MESAJI...

Bizleri, yolunu şaşıran insanlığa yol gösterici olarak gönderilmiş Âlemlere Rahmet Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)’in veladet yıldönümüne kavuşturan Yüce Rabbimize hamd olsun. Güzel bir örnek, hak ve hakikatin şahidi, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderilen Efendimiz Muhammed Mustafa’ya salâtü selam olsun. 19 Kasım Pazartesiyi salıya bağlayan gece Mevlid Kandilidir. İnsanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkaran bu mübarek geceye ulaşmanın sevincini yaşayan mü’min kardeşlerimin Mevlid Kandillerini tebrik ediyor, daha nice kandillere sağlıkla erişmemizi Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.

          Diyanet İşleri Başkanlığımız 17-25 Kasım 2018 tarihleri arasını Mevlid-i Nebi Haftası olarak belirlemiştir. Bu hafta “Hz. Peygamber ve Gençlik” temasıyla kutlanacaktır.

     Bugün Müslümanlara düşen görev Hz. Peygamber’i tanımak, anlamak, hayatı O’nunla anlamlandırmaktır. Müslümanlar hayatlarını O’nun hayat modeline güçleri yettiğince benzetmeye çalışmalıdır. Bu da O’nun yaşadığı insanî ve İslamî hayatı tanımayı gerektirir. O’nun hayatını, sözleri yani hadis-i şerifleri aracılığı ile öğrenebiliriz. Hadis-i şerifler İslamî dinamizmin kaynağı ve teşvikçisidir. Her asırda bid’at ve hurafelerin ayıklanması hadis-i şerifler yoluyla gerçekleştirilmiştir. Zira bid’atın ilacı hadis-i şeriflerdir. Hadis-i şerifler, Hz. Peygamber’i ve asr-ı saadeti izlemeye imkân veren birer pencere/dürbün gibidir. Peygamberî miras hadis-i şeriflerdedir. Yani hadis-i şerifler bizim gerçek zenginliğimizdir. Hadis-i şerifler, hayata tutulmuş peygamber aynasıdır.

         Hayatının her alanında bizlere örnek olan Peygamberimiz (s.a.s) genç nesilleri anlama ve onları geleceğe hazırlama konusunda en güzel rehberimizdir. Peygamberimiz (s.a.s) İslam’a davet görevini alıp, tebliğe koyulduğunda kendisine ilk iman edenlerin büyük çoğunluğunu gençler oluşturmuştur. İslam genç sahabilerin omuzlarında yükselmiş, gayret ve hizmetleriyle dünyanın dört bir tarafına yayılmıştır. Hz. Peygamber (s.a.s), toplumun şekillenmesinde İslamî değerlerin yaşanmasında ve yayılmasında gençlere büyük görevler vermiştir. İslam’ın tebliğinde onların cesaret ve enerjilerini harekete geçirmiştir.

       Hz. Peygamber (s.a.s) eğitimiyle bizzat kendisinin ilgilendiği gençlerin sağlam bir kişiliğe sahip olabilmeleri için iyi bir eğitim almalarını sağlama gayreti içerisinde olmuştur. Bu gençlerin yüksek bir özgüvene sahip olabilmeleri için kendilerine karşı duyduğu güveni, onlarla olan iletişimiyle ve onlara verdiği önemli görevlerle ortaya koymuştur. Birçok büyük ve tecrübeli sahabe bulunmasına rağmen gençlere tevdi ettiği önemli ve kritik görevlerle, hem onlara değer vermiş hem de sorumluluk bilinçlerinin gelişmesini sağlamıştır.

            Bugün de istikbalimiz için gençlerle daha çok meşgul olmalı ve onların bilgili, ahlaklı, dürüst ve düşünen bir yapıda olmaları için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.

Bu duygularla tüm Şebinkarahisar'lı hemşehrilerimizin ve Müslüman Kardeşlerimizin Mevlid-i Nebi  haftasını tebrik ediyorum. Hafta boyu yapılacak olan programlara eş  ve çocuklarınızla davet ediyorum. Hep birlikte O’na olan sevgimizi bir defa daha teyid edelim, O’nu anlamaya ve O’na uymaya çalışalım. Yüce Mevlamız, gönlümüzden Efendimizin sevgisini hiç eksik etmesin.