21.07.2016

Müftülüğümüz

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’la kendisine verilen “İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek” görevlerini Başkanlık adına İlimizde yürütmektedir. Müftülüğümüzce yürütülen bu hizmet ve faaliyetler: başta irşat hizmetleri olmak üzere eğitim hizmetleri, hac ve umre hizmetleri, yayın hizmetleri, denetim hizmetleri, yatırım hizmetleri vb. hizmet ve faaliyetlerdir. İrşat hizmetleri, cami içi irşat hizmetleri olarak imamet (beş vakit namaz, cuma ve bayram namazları), hitabet (cuma ve bayram hutbeleri) vaaz ve müezzinlik (ezan, ikamet) hizmetleridir. Cami dışı irşat hizmetleri ise konferanslar, paneller, TV sohbetleri vb. yollarla yetkili görevlilerce Müftülüğümüz tarafından hazırlanan program çerçevesinde halkımıza sunulmaktadır. Eğitim hizmetlerinde; amaç önce topluma din hizmeti sunacak personelin eğitimi, sonra da bu eğitilmiş insanlar marifetiyle toplumu din konusunda eğitmektir. Bunun sağlanması için gerek Başkanlığımızca çeşitli illerde bulunan eğitim merkezlerinde, gerekse Müftülüğümüzce açılan kurs ve seminerlerde personelimiz hizmet içi eğitime tabi tutulmaktadır. Eğitim hizmeti içerisinde Kur’an Öğretim ve eğitimi çok önemli yer tutmaktadır. Bu bağlamda yatılı veya gündüzlü erkek ve kız Kur’an kurslarımız ile Kur’an eğitim ve öğretimini devam ettirmekteyiz. Ayrıca yaz aylarında bütün cami ve Kur’an kurslarımızda yaz kursları düzenlenmekte ve binlerce çocuğumuz bu hizmeti almaktadır. Bu hizmetin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan iaşe ve ibate ihtiyaçları; Müftülüğümüz, Türkiye Diyanet Vakfı Tirebolu Şubesi, Dernek ve hayırsever vatandaşlarımız tarafından karşılanmaktadır. Hac ve umre hizmetlerini Başkanlığımız ve Müftülüklerimiz ciddiyet ve disiplin içerisinde yürütmektedir. Hacılarımızın hac ibadetlerini bilinçli olarak yapabilmeleri için seminerlere büyük önem verilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığımız, İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları konusunda toplumu aydınlatma aracı olarak yayın faaliyetlerine de çok önem vermektedir. Sesli, görüntülü ve yazılı yayınlarla CD, bant, kaset, kitap, dergi, çocuk dergisi, ilmi dergi gibi birçok yayın unsuru halkımızın istifadesine sunulmaktadır. Personelimizin ve halkımızın faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirilmesi amacıyla resmi web sayfamızda hizmetine devam etmektedir. Sayılan bu hizmet ve faaliyetler gerek Diyanet İşleri Başkanlığınca ve gerekse Müftülüğümüzce denetlenmekte, noksan kalan, aksayan yönler tespit edilerek giderilmektedir.

Tirebolu Müftülüğü