14.02.2024

İZÜSEM Aile Danışmanlığı Eğitimi

İZÜSEM Aile Danışmanlığı Eğitimi

Alana ilişkin yetkinliklerini desteklemek, donanımlarını artırmak amacıyla belirli dönemlerde Başkanlığmızca gerçekleştirilen hizmet içi eğitim ve konferansların yanında personelimiz ferdi olarak katılabilecekleri eğitimlere zaman zaman ihtiyaç duymakta ve bu tür eğitimleri talep etmektedir.

Bu bağlamda; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli Eğitim Merkezince çevrim içi 40 saat olarak planlanan "Aile ve Dini Rehberlik Büro/Merkezlerinde Aile Danışmanlığı Eğitim Programı"na katılmak isteyen Diyanet İşleri Başkanlığı personeline mezkûr eğitimin ücreti %30 indirimli olarak (2450 TL) uygulanacaktır.

 

AİLE VE DİNİ REHBERLİK MERKEZLERİNDE AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI BİLGİ NOTU

Eğitim Amacı: Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Büro/Merkezlerinde görev alan ve alacak din görevlilerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayıp, teorik ve pratik bilgi ve becerilerini artırmak, bu yolda uzmanlar yetiştirmek.

Eğitim Yöntemi: Çevrimiçi (Online) Eğitim Saati: 40 Ders Saati

Eğitmenler:

Prof. Dr. Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU

Prof. Dr. Hüseyin İbrahim YEĞİN

Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ

Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN
Prof. Dr. Muhammet Fatih GENÇ

Doç. Dr. Ahmet ÇAKMAK
Doç. Dr. Seyyid SANCAK

Eğitim Kazanımları:

Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olacaklardır:

 • Aile danışmanlığı, dini danışma ve rehberlik konularında mesleki bilgiye sahip olacaktır.

 • Aile ve Dini Rehberlik Büro/Merkezlerinin görev ve amaçlarını hakkında bilgi sahibi olacaktır.

 • Aile ve Dini Rehberlik Büro/Merkezleri Sorulan tüm Soruları yanıtlayabilecek

 • Türkiye ve Dünyada Dini Danışmanlık ve Rehberliğin Uygulama Sahası ve Tarihçesi

  Hakkında bilgi sahibi olacaktır.

 • Manevi bakım kavramı hakkında bilgi sahibi olacaktır.

 • Dini danışmanlık ve rehberlik kavramlarını hakkında bilgi sahibi olma ve pratik olarak uygulayabilme yeterliliğine sahip olmak.

 • Aile danışmanlığı ile ilgili temel kuramları ve yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olacak

 • Dini ve danışma ve rehberde bulunması gereken temel yeterliliklere sahip olacaktır.

Eğitim İçeriği:

 • Diyanet İşleri Başkanlığı İl ve İlçe Müftülükleri Aile ve Dini Rehberlik Büro/Merkezleri

 • Dini Danışmanlık ve Rehberlik ve Manevi Bakımın Kavramsal Analizi ve Tarihsel Gelişimi

 • Dini Danışman ve Rehberde Bulunması Gereken Özellikler

 • Aile ve Dini Rehberlik Büro/Merkezlerine danışanların soruduğu güncel dini sorular

 • Dini danışma ve rehberlikte karşılaşılan sorunlar

 • Din hizmetlerinde rehberlik becerileri

 • Manevi Bakım

 • Aile Danışmanlığı ve Rehberlik

 • Aile Danışmanlığı İçin Temel Psikoloji

 • Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamaları

 • Aile Danışmanlığı İlke ve Teknikleri

 • Aile ve Evlilik Süreçleri

 • Ailede Eğitim Süreci

 • Aile Sağlık ve Cinsellik

 • Aile Danışmanlığı Süreci ve Becerileri

 • Uygulama

 • Süpervizyon

  Sertifika Süreci: Eğitimde %70 devam zorunluluğu vardır. Ödev ve sınav not ortalamaları 80 puan ve üzeri olanlar Aile ve Dini Rehberlik Büro/Merkezlerinde Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifikası almaya hak kazanacaklardır.

  İletişim ve daha fazla bilgi için: https://www.izu.edu.tr/izusem